ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการปเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สังกัดสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ (กรุงเทพฯ)