วันที่ 25 ตุลาคม 2565 กลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ได้รับเกียรติจาก คุณมนตรี คำนวน ผู้จัดการห้องปฏิบัติการสอบเทียบจาก บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จำกัด เป็นวิทยากรการฝึกอบรม “การอ่านใบรับรองผลการสอบเทียบ” เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง โดยมีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม 51 คน ณ ห้องประชุม ดร.ทิม พรรณศิริ