เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 น.สพ.เชาวฤทธิ์ บุญมาทิต ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร แผนและวิธีการดับเพลิง การหนีไฟ การค้นหา และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ ห้องประชุม สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ โดยมี จ.ส.ต.มงคล ศรีสังวาล และเจ้าหน้าที่จากสถานีดับเพลิงและกู้ภัยดุสิต เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ วิธีป้องกันเพลิงไหม้ได้อย่างถูกต้อง การใช้งานอุปกรณ์ถังดับเพลิงประเภทต่างๆ รวมถึงมีทักษะในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเข้าทำการระงับเหตุเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อลดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากเหตุเพลิงไหม้

 

ภาพ/ข่าว : กลุ่มบริหารจัดการสุขภาพสัตว์