เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 สพ.ญ.ดร. พัชรี ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูงของโครงการ Discovery & Exploration of Emerging Pathogens – Viral Zoonoses (DEEP VZN) ภายใต้โครงการความมั่นคงด้านสุขภาพโลก (Global Health Security Program) ขององค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) เพื่อประชุมหารือและแนะนำโครงการ โดยมีผู้แทนจากคณะทำงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ และกลุ่มไวรัสวิทยา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม JICA สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติแห่งชาติ

ภาพ/ข่าว : กลุ่มบริหารจัดการสุขภาพสัตว์