วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 สพ.ญ.ดร.พัชรี ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร สถิติสำหรับการดำเนินกิจกรรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ISO 13528:2015 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุม ดร. ทิม พรรณศิริ สสช. โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ครรชิต จุดประสงค์ จากสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่เจ้าหน้าที่สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมในการขอรับรองเป็นผู้จัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญ

ภาพ/ข่าว : กลุ่มบริหารจัดการสุขภาพสัตว์