วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ได้จัดการนำเสนอผลงานการจัดการความรู้ของกลุ่ม/ฝ่าย เพื่อคัดเลือกผลงานเพื่อเป็นตัวแทนของ สสช.นำเสนอในการประชุมและนำเสนอผลงานการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ จังหวัดพังงา โดยได้เชิญ สพ.ญ.สนทนา มิมะพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพิษวิทยาและชีวเคมี และ สพ.ญ.มนทกานติ์ จิระธันห์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยโรคสัตว์เล็กและสัตว์ใหญ่ ร่วมพิจารณาตัดสิน โดยมีผู้ส่งผลงาน จำนวน 6 เรื่อง ได้แก่


     1. “การประยุกต์ใช้ Google Lens เป็นทางเลือกในการวินิจฉัยเชื้อราก่อโรคทางห้องปฏิบัติการ (Application of Google Lens; an alternative for pathogenic fungi laboratory diagnosis)” โดย น.สพ.วันชนะ ปิ่นแก้ว กลุ่มแบคทีเรียและเชื้อรา
     2. “Livestreaming อย่างมืออาชีพ ด้วย OBS” โดย สพ.ญ.นันทพร วันดี และนายพลกฤต มหานาม กลุ่มบริหารจัดการสุขภาพสัตว์
     3. “การทดสอบประสิทธิภาพสาร bromelain ในการคงสภาพเม็ดเลือดโคเพื่อการตรวจทางโลหิตวิทยา” โดย สพ.ญ.ภูริดา ศรีพิพัฒนกุล กลุ่มพยาธิวิทยา
     4. “การพัฒนาเครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อ Hypochlorous acid water (HOCl)” โดย น.สพ.ดร.วงค์อนันต์ ณรงค์วาณิชการ กลุ่มระบาดวิทยา
     5. “เขียนผลงานวิชาการให้ปัง ด้วย ChatGPT” โดย สพ.ญ.ทิพย์กัญญา อมรชัยสุวรรณ กลุ่มปรสิตวิทยา
     6. “การผลิตแอนติซีรัมสำหรับทดสอบโรคไข้หวัดนกและนิวคาสเซิล ประจำปีงบประมาณ 2566” โดย สพ.ญ.ภรณ์ชนก ภาสบุตร กลุ่มไวรัสวิทยา