วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 15.30 น. นายสัตวแพทย์เลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ น.สพ.วัชรพล โชติยะปุตตะ ผู้เชี่ยวชาญด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ และผู้แทนจาก กรป. สสช.และ ศออ. ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน Biological Threat Reduction Program (BTRP), Defense Treat Reduction Agency (DTRA) แห่งสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นผู้ให้การสนับสนุนงบประมาณตามโครงการความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์กับหน่วยวิจัยโรคเขตร้อนมหิดล-อ๊อกซ์ฟอร์ด (MORU) ในการซ่อมบำรุงอาคารห้องปฏิบัติการศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อย ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เข้าพบเพื่อแนะนำทีมงาน และรายงานความคืบหน้าของโครงการฯ ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 กรมปศุสัตว์ พญาไท กรุงเทพฯ
ภาพ/ข่าว : กรมปศุสัตว์