เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 สพ.ญ.ดร.พัชรี ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวิจัยร่วมกับหน่วยงาน Animal and Plant Quarantine Agency (APQA) สาธารณรัฐเกาหลี เรื่อง Whole genome sequencing of Lumpy skin disease and Peste des petits ruminants viruses isolated in Southeast Asia โดยคณะวิจัยจาก APQA ประกอบด้วย Dr. Yeun-Kyung Shin หัวหน้าห้องปฏิบัติการโรคสัตว์อุบัติใหม่และโรคต่างถิ่น และ Dr. Oh-Kyu Kwon นายสัตวแพทย์ โดยมีนางสาวณัฐกานต์ สุวรรณกิจวัฒน์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ กลุ่มไวรัสวิทยา เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

ภาพ/ข่าว : กลุ่มบริหารจัดการสุขภาพสัตว์