เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม ดร.ทิม พรรณศิริ นายสัตวแพทย์บรรจง จงรักษ์วัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เปิดการฝึกหลักสูตร "ความปลอดภัยและความมั่นคงทางชีวภาพของห้องปฏิบัติการ" มีผู้เข้าฝึกอบรมจากสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติที่ปฎิบัติงานเกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการ การใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ และการบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์-ระบบต่างๆ จำนวน 60 คน จัดโดยคณะทำงานด้านความมั่นคงและปลอดภัยทางชีวภาพ

ภาพ/ข่าว : กลุ่มบริหารจัดการสุขภาพสัตว์