วันที่ 2 มีนาคม 2566 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ โดย กลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ จัดการการอบรมแนวทางการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ตามข้อกำหนดมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดย น.สพ. พีรวิทย์ บุญปางบรรพ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษเป็นผู้บรรยายให้ความรู้แก่คณะผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายใน สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ จำนวน 35 คน ณ ห้องประชุม ดร.ทิม พรรณศิริ
     ปัจจุบันสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025:2017 จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ (สมป.) โดยมีรายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง 25 รายการทดสอบ ครอบคลุมโรคที่สำคัญ ได้แก่ โรคไข้หวัดนก โรคนิวคาสเซิล โรคพิษสุนัขบ้า โรคปากและเท้าเปื่อย โรคโลหิตจางติดเชื้อในม้า โรคเซอร์โคไวรัสในสุกร โรคแซลโมเนลลา โรคบรูเซลลา โรคเลปโทสไปรา โรคทริคิเนลลา โรคทริพาโนโซมา โรคแอนาพลาสมา และโรคกาฬโรคแอฟริการในม้า เป็นต้น

 

ภาพ/ข่าว : กลุ่มบริหารจัดการสุขภาพสัตว์