เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.10 น. นายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการประชุมติดตามความก้าวหน้าของโครงการ Science and Technology Research Partnership for Sustainable Development (SATREPS) ซึ่งโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก Japan International Cooperation Agency (JICA) และ Japan Science and Technology Agency (JST) ผู้เข้าร่วมประชุมฝ่ายไทยประกอบด้วยนายสัตวแพทย์เลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติและผู้จัดการโครงการฯ คณะวิจัยจากสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อย ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก จ.ชลบุรี และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ผู้เข้าร่วมประชุมฝ่ายญี่ปุ่นประกอบด้วยคณะผู้ตรวจประเมินจาก JICA JST มหาวิทยาลัยมิยาซากิ และมหาวิทยาลัยฮอกไกโด ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว