เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566  Prof. Stuart Blacksell หัวหน้าโครงการ LACATH4 และคณะจากหน่วยวิจัยโรคเขตร้อนมหิดล-อ๊อกซ์ฟอร์ด (MORU) เข้าพบนายสัตวแพทย์เลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง และแนะนำทีมงานของ MORU พร้อมทั้งรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานของโครงการ LACATH4 ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ ชั้น 2 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ