เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 สพ.ญ.ดร.พัชรี ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินโครงการส่งเสริมศักยภาพห้องปฏิบัติการทางสัตวแพทย์ในประเทศไทย (Thailand Veterinary Laboratory Capacity Building Project) ซี่งเป็นโครงการภายใต้การสนับสนุนของ Defense Threat Reduction Agency – Biological Threat Reduction Program (DTRA/BTRP)  โดยมีผู้เข้าประชุม ประกอบด้วย 1. สพ.ญ.ดร.รุ่งรัตน์ ไสยสมบัติ ผู้ประสานงานโครงการ 2. สพ.ญ.ณัฐกานต์ สุวรรณกิจวัฒน์ ผู้ดูแลกิจกรรม PT program 3. สพ.ญ.นวพร วัดเดลล์ ประธานคณะทำงานความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ 4. น.สพ.เอกรินทร์ คงขำ รองประธานคณะทำงานความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ 5. สพ.ญ.ชญานี เจนพานิชย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการด้านคุณภาพ และ 6. คุณคมกฤษ โสมนัส ผู้ดูแลกิจกรรม PCR Thermocycler Calibration Program ทีมประเมินโครงการ Operation Evaluation Team (OE Team) ประกอบด้วย 1. Andrew Dorau, Evaluation Team Lead 2. Deidre Williams,BTRP Sustainment Lead 3. Elizabeth Gehman, Lead Evaluator 4. Dr. Meghan Seltzer, Evaluator 5. Jennifer Sirko, Evaluator และ 6. Nicholas Moore, Project Coordinator และทีมงานจากหน่วยวิจัยโรคเขตร้อนมหิดล-อ๊อกซ์ฟอร์ด (MORU) คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบด้วย 1. ศ.ดร. สจ๊วต แบล็คเซล หัวหน้าโครงการ 2. สพ.ญ. สมใจ กมลศิริพิชัยพร ผู้ประสานงานโครงการ และ 3. คุณศรีวรรณา ศัลยกำธร เจ้าหน้าที่ธุรการโครงการอาวุโส ในครั้งนี้ OE Team ได้เข้าเยี่ยมชมและตรวจสอบการควบคุมคุณภาพห้องปฏิบัติการชีวนิรภัย พูดคุยหารือกับเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับความรู้ในขั้นตอนการปฏิบัติงานและควบคุมงาน เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการที่ได้รับการสนับสนุนและพัฒนาในด้านอุปกรณ์และความปลอดภัยโดย DTRA และ MORU ตลอดจนหารือเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยและความมั่นคงทางชีวภาพ

ภาพ/ข่าว : กลุ่มบริหารจัดการสุขภาพสัตว์