เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม ดร.ทิม พรรณศิริ นายสัตวแพทย์บรรจง จงรักษ์วัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เปิดการฝึกหลักสูตร "Workshop on Diagnostic Test Validation and Results Interpretation" มีผู้เข้าฝึกอบรมจากสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ส่วนกลาง ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยฯ ศูนย์ทดสอบและวิจัยคุณภาพชีววัตถุสำหรับสัตว์ และศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 13 - 14 มิถุนายน 2561

ภาพ/ข่าว : กลุ่มบริหารจัดการสุขภาพสัตว์