วันที่ 13 ธันวาคม 2564 สพ.ญ.ดร.พัชรี ทองคำคูณ ผอ.สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาโครงการขับเคลื่อนงานตามนโยบายสำคัญของกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2565 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมสัมมนาโครงการขับเคลื่อนงานตามนโยบายสำคัญของกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 1/2565 พร้อมมอบนโยบายฯ และชมนิทรรศการผลงานเด่นของปศุสัตว์เขต 2 พร้อมด้วยรองอธิบดี ปศุสัตว์เขต ผอ.สำนัก/กอง ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกว่า 200 คน โดยมีนางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา เลขานุการกรม กล่าวรายงาน ซึ่งมีการชี้แจงผลและแผนการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติได้รับรางวัล รางวัลประเภทนวัตกรรมบริการ ระดับดี - การพัฒนาเทคนิค Loop-mediated isothermal amplification (LAMP) โล่เกียรติยศ ผลงานวิจัยนวัตกรรม ดีเด่นประจำดี 2564 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2: การพัฒนาเทคนิค Loop-mediated isothermal amplification (LAMP) เพื่อการตรวจวินิจฉัยโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรอย่างรวดเร็ว ณ โรงแรมรอยัล ฮิลส์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก

ภาพ/ข่าว : กลุ่มบริหารจัดการสุขภาพสัตว์