เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 น.สพ.เชาวฤทธิ์ บุญมาทิต ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร ข้อกำหนด ISO/EC 17025 : 2017 ณ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

ภาพ/ข่าว : กลุ่มบริหารจัดการสุขภาพสัตว์