เมื่อวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 – 14.30 น. สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ จัดการบรรยายในโครงการ Journal club ประจำเดือน สิงหาคม 2565 โดยมีหัวข้อ ดังนี้

1. “การจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Public Health Emergency Management)” โดย สพ.ญ. นันทพร วันดี นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารจัดการสุขภาพสัตว์
2. “ฝีดาษลิง (Monkey pox) และการเตรียมพร้อมรับมือทางห้องปฏิบัติการ” โดย สพ.ญ.พีรดา ศิริวัชราวงศ์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ กลุ่มไวรัสวิทยา
 ณ ห้องประชุม JICA และการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Zoom Conference)

ภาพ/ข่าว : กลุ่มบริหารจัดการสุขภาพสัตว์