เมื่อวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566 นายสัตวแพทย์เลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล ผู้อำนวยการ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เดินทางไปมอบนโยบายให้กับศูนย์ทดสอบและวิจัยคุณภาพชีววัตถุสำหรับสัตว์ และรับฟังสรุปการดำเนินงาน ตอบข้อซักถามปัญหา อุปสรรค ของเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการในสถานที่จริง เพื่อดูแนวทางการปฏิบัติงาน และส่วนที่ต้องนำไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป

 

ภาพ/ข่าว : กลุ่มบริหารจัดการสุขภาพสัตว์