เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 นายสัตวแพทย์เลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ พบปะหารือกับผู้แทนหน่วยงานสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร เพื่อหารือความร่วมมือด้านวิชาการในการเฝ้าระวังโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ ชั้น 2 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

ภาพ/ข่าว : กลุ่มบริหารจัดการสุขภาพสัตว์