วันที่ 1 มีนาคม 2566 น.สพ.เลิศชัย  จินตพิทักษ์สกุล ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่  สพ.ญ.สนทนา มิมะพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านชีวเคมีและพิษวิทยา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ ทั้ง 8 แห่ง หัวหน้าศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หัวหน้าศูนย์ทดสอบและวิจัยคุณภาพชีววัตถุสำหรับสัตว์ และหัวหน้ากลุ่ม / ฝ่าย สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ณ ห้องประชุม JICA  สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

 

ภาพ/ข่าว : กลุ่มบริหารจัดการสุขภาพสัตว์