เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564   สพ.ญ.ดร. พัชรี ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เปิดการประชุมปิดโครงการ Thailand Veterinary Capacity Building (CATH3) เพื่อสรุปการดำเนินงานที่ผ่านมา ซึ่งเป็นความช่วยเหลือและสนับสนุนจากความร่วมมือระหว่างหน่วยวิจัยโรคเขตร้อนมหิดล-อ๊อกซ์ฟอร์ด คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol Oxford Tropical Medicine Research Unit, MORU) และ Biological Threat Reduction Program (BTRP) – Defense Threat Reduction Agency (DTRA) สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นความช่วยเหลือและสนับสนุนจากความร่วมมือระหว่างหน่วยวิจัยโรคเขตร้อนมหิดล-อ๊อกซ์ฟอร์ด คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol Oxford Tropical Medicine Research Unit, MORU) และ Biological Threat Reduction Program (BTRP) – D ณ ห้องประชุม ดร.ทิม พรรณศิริ

 

ภาพ/ข่าว : กลุ่มบริหารจัดการสุขภาพสัตว์