วันที่ 24-28 เมษายน 2566  น.สพ. เลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ มอบหมายให้ นายเกรียงศักดิ์ ศรีแก้วเขียว นายช่างเทคนิคชำนาญงาน และนายสมนึก มะซังหลง นายช่างไฟฟ้า กลุ่มบริหารจัดการสุขภาพสัตว์ ดำเนินการตรวจรับรองตู้ชีวนิรภัย (Biological safety cabinet, BSC) ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง จ.พิษณุโลก

#ครอบครัวปศุสัตว์

“ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง”