วันที่ 20-24 มีนาคม 2566 น.สพ. เลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ มอบหมายให้ นายคมกฤษ โสมนัส นายช่างเทคนิคชำนาญงาน กลุ่มบริหารจัดการสุขภาพสัตว์ ดำเนินการสอบเทียบเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม (PCR) ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จ.สุรินทร์

#ครอบครัวปศุสัตว์

“ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง”

ภาพ/ข่าว : กลุ่มบริหารจัดการสุขภาพสัตว์