วันที่ 20-24 มีนาคม 2566  น.สพ. เลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ มอบหมายให้ นายเกรียงศักดิ์ ศรีแก้วเขียว นายช่างเทคนิคชำนาญงาน และนายณรงค์ฤทธิ์ เทวี นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารจัดการสุขภาพสัตว์ ดำเนินการตรวจรับรองตู้ชีวนิรภัย (Biological safety cabinet, BSC) ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จ.สุรินทร์

#ครอบครัวปศุสัตว์

“ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง”

 

ภาพ/ข่าว : กลุ่มบริหารจัดการสุขภาพสัตว์