วันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2566  สัตวแพทย์หญิงสนทนา มิมะพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านชีวเคมีและพิษวิทยา มอบหมายให้ นายเกรียงศักดิ์ ศรีแก้วเขียว นายช่างเทคนิคชำนาญงาน และนายเอกชัย นงคราญ นายช่างเทคนิค กลุ่มบริหารจัดการสุขภาพสัตว์ ดำเนินการตรวจรับรองตู้ชีวนิรภัย (biosafety cabinet, BSC) ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน จ.ลำปาง

 

ภาพ/ข่าว : กลุ่มบริหารจัดการสุขภาพสัตว์