สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ได้รับรางวัล รางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ ประจำปี 2566 (DLD Quality Awards 2023) ระดับดีมาก ประเภทพัฒนาการบริการ ได้แก่ ระบบบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ (LIMS-NIAH+) เทคโนโลยีเพื่อชีวิตที่ดีกว่า มอบโดยกลุ่มพัฒนาบริหารของกรมปศุสัตว์

 

ภาพ/ข่าว : กลุ่มบริหารจัดการสุขภาพสัตว์