วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม​ 2566​ น.สพ. เลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมปศุสัตว์ (วันที่ 5 พฤษภาคม 2566) ครบรอบ 81 ปี ภายใต้แนวคิด “ครอบครัวปศุสัตว์ เดินหน้าสู่ Full Digitization ขับเคลื่อนปศุสัตว์ไทยสู่ตลาดโลกได้อย่างยั่งยืน” โดยมีนายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดงานวันสถาปนากรมปศุสัตว์ ครบรอบ 81 ปี พร้อมอ่านสารแสดงความยินดีของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และไถ่ชีวิตโค - กระบือ จำนวน 82 ตัว พิธีเปิดป้ายศูนย์ส่งเสริมอาหารสัตว์เลี้ยงแบบครบวงจร (Pet Food Service Center) เยี่ยมชมศูนย์บริหารจัดการข้อมูลอัจฉริยะกรมปศุสัตว์ (DLD SMART DATA CENTER) และมอบโล่รางวัล
      ในงานนี้ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ได้รับรางวัล รางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ ประจำปี 2566 (DLD Quality Awards 2023) ระดับดีมาก ประเภทพัฒนาการบริการ ได้แก่ ระบบบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ (LIMS-NIAH+) เทคโนโลยีเพื่อชีวิตที่ดีกว่า มอบโดยกลุ่มพัฒนาบริหารของกรมปศุสัตว์ และสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ได้จัดการแสดง ชุด การันตี OK ณ กรมปศุสัตว์ พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

 

ภาพ/ข่าว : กลุ่มบริหารจัดการสุขภาพสัตว์