วันพุธที่ 19 เมษายน 2566 นายสัตวแพทย์เลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เข้าร่วมกิจกรรมรดน้ำและขอพร “เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2566” กรมปศุสัตว์  ประกอบด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน จากหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ประจำภูมิภาค ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อย ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ศูนย์ทดสอบและวิจัยคุณภาพชีววัตถุสำหรับสัตว์ พร้อมใจกันแสดงเจตจำนง สืบสานวัฒนธรรมด้วยการสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ เป็นสิริมงคลแก่บรรดาข้าราชการ พนักงาน สังกัดกรมปศุสัตว์สืบไป ณ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ

  

ภาพ/ข่าว : กลุ่มบริหารจัดการสุขภาพสัตว์