วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 น.สพ. เลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับอธิบดีกรมปศุสัตว์ในงานรับโล่เชิดชูเกียรตินิสิตเก่าสัตวแพทย์ตัวอย่าง ประจำปี 2565 โดยมี นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้ารับโล่เชิดชูเกียรตินิสิตเก่าสัตวแพทย์ตัวอย่าง ประจำปี 2565 รางวัลนิสิตเก่าดีเด่น สัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาบริการภาครัฐ ปี 2565 ซึ่งจัดโดยสมาคมนิสิตเก่าสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KUVA) ร่วมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.จักร พิชัยรณรงค์สงคราม ณ โรงแรมรามาการ์เด้น ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

 

ภาพ/ข่าว : กรมปศุสัตว์