วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 สัตวแพทย์หญิงสนทนา มิมะพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านชีวเคมีและพิษวิทยา มอบหมายให้ นายคมกฤษ โสมนัส นายช่างเทคนิคชำนาญงาน และนายเอกชัย นงคราญ นายช่างเทคนิค กลุ่มบริหารจัดการสุขภาพสัตว์ ดำเนินการตรวจรับรองตู้ชีวนิรภัย (biosafety cabinet, BSC) กลุ่มแบคทีเรีย สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

ภาพ/ข่าว : กลุ่มบริหารจัดการสุขภาพสัตว์