วันที่ 15 มีนาคม 2566 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ นำทีมโดย น.สพ.ดร. กิตติชัย อุ่นจิต สพ.ญ.ดร.มัญชรี ทัตติยพงศ์ กลุ่มปรสิตวิทยาและสพ.ญ.กฤดากร วงษ์ทองสาลี กลุ่มภูมิคุ้มกันวิทยา พร้อมคณะ ร่วมจัดนิทรรศการในโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในพื้นที่จังหวัดชัยนาท ทั้งนี้สถาบันฯ ได้เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ สาธิตวิธีการตรวจโรคในปศุสัตว์แก่นักเรียน นักศึกษา เกษตรกรและประชาชนทั่วไป ณ อาคารชิโนโปตุเกส เทศบาลตำบลหันคา อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

 

ภาพ/ข่าว : กลุ่มบริหารจัดการสุขภาพสัตว์