วันที่ 9-10 มีนาคม 2566  สัตวแพทย์หญิงสนทนา มิมะพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านชีวเคมีและพิษวิทยา มอบหมายให้ นายเกรียงศักดิ์ ศรีแก้วเขียว นายช่างเทคนิคชำนาญงาน และนายเอกชัย นงคราญ นายช่างเทคนิค กลุ่มบริหารจัดการสุขภาพสัตว์ ดำเนินการตรวจรับรองตู้ชีวนิรภัย (Biological safety cabinet, BSC) ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก จ.ชลบุรี

#ครอบครัวปศุสัตว์

“ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง”

ภาพ/ข่าว : กลุ่มบริหารจัดการสุขภาพสัตว์