วันที่ 1 มิถุนายน 2566 นายสัตวแพทย์เลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เข้าร่วมกิจกรรม วันดื่มนมโลก : World Milk Day" 2566 ซึ่งในปี 2566 ได้กำหนดแคมเปญไว้ว่า “EnjoyDairy” ภายใต้คำขวัญที่ว่า “สร้างความสุข เสริมภูมิคุ้มกัน ดื่มนมทุกวัน ดื่มได้ทุกวัย บริโภคนมได้หลากหลายเมนู” โดยมีนายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดงาน “วันดื่มนมโลก” หรือ “World Milk Day” นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กล่าวรายงาน และมีผู้บริหารกรมปศุสัตว์ แขกผู้มีเกียรติ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีฯ ณ กรมปศุสัตว์ พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ