วันที่ 1 มีนาคม 2566 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ให้การต้อนรับ น.สพ.เลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยฯ ศูนย์ทดสอบและวิจัยคุณภาพชีววัตถุสำหรับสัตว์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ประจำภูมิภาค ทั้ง 8 แห่ง และสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดี

 

 

ภาพ/ข่าว : กลุ่มบริหารจัดการสุขภาพสัตว์