ตอนที่ 1 (สวม N95 - gown)

ตอนที่ 2 (ถอด N95 - gown)

ตอนที่ 3 (สวม N95 - coverall)

ตอนที่ 4 (ถอด N95 - coverall)

ตอนที่ 5 (สวม PAPR - gown)

ตอนที่ 6 (ถอด PAPR - gown)

ตอนที่ 7 (สวม PAPR - coverall)

ตอนที่ 8 (ถอด PAPR - coverall)