เมนูย่อย

หน้าแรก การบริการ การชันสูตรโรคสัตว์ทางห้องปฏิบัติการ

การชันสูตรโรคสัตว์ทางห้องปฏิบัติการ

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 OIE Reference Laboratory (กำลังปรับปรุง) Administrator 417
2 แบบฟอร์มขอใช้ห้องปฏิบัติการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับ 3 (BSL3) Administrator 137
3 หลักเกณฑ์การควมคุม กำกับ และดูแลการตรวจวิเคราะห์เชื้อแซลโมเนลลาจากฟาร์มสัตวัปีก (อยู่ระหว่างดำเนินการ) Administrator 203
4 คู่มือห้องปฏิบัติการ โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร กลุ่มไวรัสวิทยา 1081
5 Protocol Sample Submission to Laboratory for Brucellosis via International Airline Dr.Monaya Ekgatat 635
6 การเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจอัตลักษณ์และอณูนิติวิทยาศาสตร์ทางสัตว์ นายสัตวแพทย์ ดร. ณชัย ศราธพันธุ์ 1506
7 ร่างข้อกำหนดการเก็บค่าบริการทางวิชาการ กลุ่มบริหารจัดการสุขภาพสัตว์ 4629
8 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติและศูนย์วิจัย-พัฒนาการสัตวแพทย์พร้อมตรวจวินิจฉัยไข้หวัดนกสายพันธุ์ H7N9 กลุ่มไวรัสวิทยา 4607
9 ประกาศเรื่องกำหนดเวลาการรับตัวอย่าง ฝ่ายบริหารทั่วไป 6674
10 วิธีเก็บตัวอย่าง การบรรจุตัวอย่างและการจัดส่งตัวอย่างไปยังห้องปฏิบัติการอย่างปลอดภัยตามหลัก Biosafety และ Biosecurity ผชช. วิไล ลินจงสุบงกช 2117
11 โครงการฟาร์มปลอดโรคพีอาร์อาร์เอส (PRRS) Administrator 5475
12 การตรวจวินิจฉัยและชันสูตรโรคไข้หวัดนก กลุ่มไวรัสวิทยา 10419
13 การตรวจวินิจฉัยและชันสูตรโรคในผึ้ง Administrator 5934
14 การตรวจวินิจฉัยและชันสูตรโรคปาก-เท้าเปื่อย Administrator 8145
15 ข้อแนะนำการเก็บ-จัดส่งตัวอย่างตรวจทางห้องปฏิบัติการ Administrator 30034
16 การตรวจวินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์น้ำ Administrator 6812
17 ห้องปฏิบัติการโรคพิษสุนัขบ้า Administrator 9601
18 ห้องปฏิบัติการเลปโตสไปโรสิส Administrator 7061
19 ห้องปฏิบัติการชีวเคมี-พิษวิทยา Administrator 8714
20 ห้องปฏิบัติการอิมมูน-ซีรัมวิทยา Administrator 9146
 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>
Page 1 of 2

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home การบริการ การชันสูตรโรคสัตว์ทางห้องปฏิบัติการ