เมนูย่อย

หน้าแรก พัฒนาองค์กร ข่าวสาร ISO 9001

ข่าวสาร ISO 9001

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 การตรวจประเมินเพื่อต่ออายุและขอขยายขอบข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 9001:2015 Administrator 622
2 ตรวจติดตามหลังการรับรอง ISO 9001:2015 ครั้งที่ 2 Administrator 579
3 ตรวจติดตามหลังรับรอง ISO 9001:2015 ครั้งที่ 1 Administrator 669
4 การฝึกอบรมข้อกำหนด-การตรวจติดตามคุณภาพภายใน ISO 9001:2015 Administrator 496
5 การฝึกอบรมการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ISO 9001:2015 Administrator 850
6 เจ้าหน้าที่สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ศึกษาดูงานพัสดุในระบบ ISO 9001 Administrator 1020
7 ตรวจประเมินเพื่อรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ขั้นสุดท้าย Administrator 1286
8 กิจกรรมการจัดการความรู้ ISO 9001 เรื่องการเขียนรายงานการฝึกอบรม Administrator 1411
9 การตรวจประเมินเพื่อการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ครั้งที่ 1 Administrator 1449
10 การเตรียมความพร้อมเพื่อปรับเปลี่ยน ISO 9001:2008 เป็น ISO 9001:2015 Administrator 3909
11 การตรวจติดตามผลการรับรองระบบ ISO 9001 ครั้งที่ 1/2558 Administrator 1212
12 พิธีมอบใบรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 Administrator 1021
13 การอบรมหลักสูตร ISO 9001 : Internal audit Administrator 1263
14 การประชุมฝึกอบรมเรื่องบทนำและการประยุกต์ใช้ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 9001:2008 Administrator 1079
15 On the Job Training หลักสูตรการตรวจติดตามคุณภาพภายในระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 Administrator 1146
16 การประชุมการตรวจติดตามคุณภาพภายในตามข้อกำหนค ISO 9001:2008 Administrator 1653
17 การอบรมข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 Administrator 2028
 

| หน้าแรก| ข้อมูลองค์กร| บริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหาร| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English| eJournal| Sitemap|
Home พัฒนาองค์กร ข่าวสาร ISO 9001