เมนูย่อย

หน้าแรก

Print

ประชุมวิชาการ

ประชุมวิชาการ

Events: 4

ประชุมวิชาการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ และศูนย์ในส่วนภูมิภาค

Show Events


Date Title Venue City Type
12.03.2013 - 15.03.2013 ประชุมวิชาการประจำปี 2556 โรงแรมเมธาวลัย เพชรบุรี ประชุมวิชาการ
20.03.2013 - 20.03.2013 การประชุมพิษวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ศูนย์ประชุมไบเทค กรุงเทพฯ ประชุมวิชาการ
01.05.2013 - 05.05.2013 งานมหกรรมปศุสัตว์แห่งชาติ ปี 2556 ศูนย์ประชุมนานาชาติอิมแพ็คเมืองทองธานี นนทบุรี ประชุมวิชาการ
02.05.2013 - 04.05.2013 การประชุมวิชาการปศุสัตว์แห่งชาติ ครั้งที่ 1 ศูนย์ประชุมนานาชาติอิมแพ็คเมืองทองธานี นนทบุรี ประชุมวิชาการ

ฝึกอบรม สาธิตงาน

ฝึกอบรม สาธิตงาน

Events: 5

การฝึกอบรม-สาธิตงานเพื่ิอพัฒนาบุคลากร

Show Events


Date Title Venue City Type
14.02.2013 - 15.02.2013 การฝึกอบรมหลักสูตรการซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น-ฝึกซ้อมหนีไฟ ประจำปี 2556 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เกษตรกลาง กรุงเทพฯ ฝึกอบรม สาธิตงาน
18.02.2013 - 22.02.2013 การโคลนนิ่งยีน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง (พิษ พิษณุโลก ฝึกอบรม สาธิตงาน
05.03.2013 - 06.03.2013 Biosafety & Biosecurity ทางห้องปฏิบัติการ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เกษตรกลาง กรุงเทพฯ ฝึกอบรม สาธิตงาน
19.03.2013 - 22.03.2013 การชันสูตรโรคเมลิออยโดสิส สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เกษตรกลาง กรุงเทพฯ ฝึกอบรม สาธิตงาน
19.03.2013 - 22.03.2013 อิมมูโนวินิจฉัยทางปรสิตวิทยาของสัตว์ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เกษตรกลาง กรุงเทพฯ ฝึกอบรม สาธิตงาน

ประชุมหัวหน้าส่วนกลาง

ประชุมหัวหน้าส่วนกลาง

Events: 1

การประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ส่วน/ศูนย์/ฝ่าย ส่วนกลาง

Show Events


Date Title Venue City Type
07.03.2013 - 07.03.2013 การประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ส่วน/ศูนย์/ฝ่าย ครั้งที่ 3/2556 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เกษตรกลาง กรุงเทพฯ ประชุมหัวหน้าส่วนกลาง

ประชุมศูนย์ภูมิภาค

ประชุมศูนย์ภูมิภาค

Events: 1

การประชุมผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยฯ กลุ่มตรวจสอบชีววัตถุสำหรับสัตว์

Show Events


Date Title Venue City Type
14.08.2013 - 17.08.2013 ประชุมผู้บริหารสัญจร ศวพ. นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ประชุมศูนย์ภูมิภาค

Page 1 of 3


| หน้าแรก| ข้อมูลองค์กร| บริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหาร| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English| eJournal| Sitemap|
Home