ประกาศพัสดุ

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ และ ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์ สังกัดสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ (กรุงเทพฯ) รับสมัคร วันที่ 23 กันยายน - 5 ตุลาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา 8.30 น. - 16.30 น.
NIAH English Webpage

เอกสารวิชาการใหม่

เมนูย่อย

Website Links

NIAH-Intranet

หน้าแรก

จดหมายข่าว NIAH's Newsletter ฉบับล่าสุด ผู้เขียน ปี พ.ศ. เดือน
วัคซีนชนิดใช้ไวรัสเป็นพาหะในปศุสัตว์ วัชรีภรณ์ สตารัตน์ อรรัมภา พิสิฐวรกุล และเจษฏา รัตโนภาส 2564 มิถุนายน
สาระน่ารู้ โรคลัมปี สกิน ใน โค กระบือ สมหมาย ยุวพาณิชสัมพันธ์ 2564 เมษายน
ระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 ของห้องปฏิบัติการชันสูตรโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ ชญานี เจนพานิชย์ 2564 กุมภาพันธ์


สพ.ญ.ดร.พัชรี ทองคำคูณ
ผู้อำนวยการ
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
DLD Web Mail: xxxx@dld.go.th
Username

Password


Page view

| หน้าแรก| ข้อมูลองค์กร| บริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหาร| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English| eJournal| Sitemap|
Home