เมนูย่อย

หน้าแรก บริหารจัดการ เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน

เยี่ยมชม

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
51 Dr. Yeun-Kyung Shin, QIA-Korea บรรยายเรื่องสถานการณ์ของโรคไวรัสมะเร็งเม็ดเลือดขาวในโคในสาธารณรัฐเกาหลี-หารือโครงการวิจัยร่วม Administrator 1589
52 นักวิจัยสถาบันสุขภาพสัตว์ประเทศญี่ปุ้น : ZDCC เยี่ยมชมศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยฯ - กลุ่มตรวจสอบชีววัตถุสำหรับสัตว์ ฝ่ายบริหารทั่วไป 1300
53 การประชุมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กับคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย Utrecht ประเทศเนเธอร์แลนด์ Administrator 1081
54 เจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์เยี่ยมชม ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี 952
55 อาจารย์และนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เยี่ยมชม ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี 1912
56 คณะอาจารย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เยี่ยมชม ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี 1828
57 อาจารย์และนิสิตสาขาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ เยี่ยมชม ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี 1527
58 การประชุมหารือไทย-ญี่ปุ่นในโครงการควบคุมโรคสัตว์ในสุกร ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี 986
59 คณะกรรมการ CJVM จากญี่ปุ่น เยี่ยมชมและหารือความร่วมมือทางวิชาการ ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี 1189
60 เจ้าหน้าที่นานาชาติผู้เข้าอบรม International Training Program in Tropical Emerging and Re-emerging Diseases in Animal; Surveillance and Diagnosis” เยี่ยมชม ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี 1189
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next > End >>
Page 6 of 9

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home บริหารจัดการ เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน