เมนูย่อย

หน้าแรก องค์ความรู้ การจัดการองค์ความรู้

การจัดการองค์ความรู้ (KM)

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
41 การพัฒนาวิธีผลิตวัคซีนอหิวาต์สุกรโดยใช้เซลล์เพาะเลี้ยง สัตวแพทย์หญิงวาสนา ภิญโญชนม์ 1530
42 การป้องกันอันตรายจากรังสี ระดับ 1 นางมาลี ธีรานุสนธิ์ 4750
43 การเตรียมพร้อมป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่จากสัตว์สู่คน นายสัตวแพทย์ยุคล ลิ้มแหลมทอง 1290
44 ชุดตรวจสอบยาในอาหารสัตว์ ผชช.แพรวพรรณ ห้องทองแดง 1343
45 การต้านยาของเชื้อ E. coli และเชื้อ Salmonella spp. สัตวแพทย์หญิง ดร.พรเพ็ญ พัฒนโสภณ 6873
46 การจัดการสุขภาพโคนม นายสัตวแพทย์พัฒพงศ์ คนขยัน 3025
47 การขาดแคลเซียมในโค สพ.ญ.รัมภา อินทรักษา 19268
48 Botulinum toxin ภัยร้ายจากอาหารกระป๋อง LAB Today 953
49 สหภาพยุโรปห้ามใช้สารเร่งการเจริญเติบโตในอาหารสัตว์ นายสัตวแพทย์ประสิทธิ์ ธรรมแสง 5902
50 แนวทางการป้องกันอาวุธชีวภาพเชื้อแอนแทรกซ์ สัตวแพทย์หญิง ลัดดา มูลิกา 9510
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 Next > End >>
Page 5 of 6

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home องค์ความรู้ การจัดการองค์ความรู้