เมนูย่อย

หน้าแรก บริการ การชันสูตรโรคสัตว์ทางห้องปฏิบัติการ

การชันสูตรโรคสัตว์ทางห้องปฏิบัติการ

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 OIE Reference Laboratory (กำลังปรับปรุง) Administrator 490
2 แบบฟอร์มขอใช้ห้องปฏิบัติการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับ 3 (BSL3) Administrator 154
3 หลักเกณฑ์การควมคุม กำกับ และดูแลการตรวจวิเคราะห์เชื้อแซลโมเนลลาจากฟาร์มสัตวัปีก (อยู่ระหว่างดำเนินการ) Administrator 378
4 คู่มือห้องปฏิบัติการ โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร กลุ่มไวรัสวิทยา 1122
5 Protocol Sample Submission to Laboratory for Brucellosis via International Airline Dr.Monaya Ekgatat 650
6 การเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจอัตลักษณ์และอณูนิติวิทยาศาสตร์ทางสัตว์ นายสัตวแพทย์ ดร. ณชัย ศราธพันธุ์ 1544
7 ร่างข้อกำหนดการเก็บค่าบริการทางวิชาการ กลุ่มบริหารจัดการสุขภาพสัตว์ 4710
8 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติและศูนย์วิจัย-พัฒนาการสัตวแพทย์พร้อมตรวจวินิจฉัยไข้หวัดนกสายพันธุ์ H7N9 กลุ่มไวรัสวิทยา 4648
9 ประกาศเรื่องกำหนดเวลาการรับตัวอย่าง ฝ่ายบริหารทั่วไป 6773
10 วิธีเก็บตัวอย่าง การบรรจุตัวอย่างและการจัดส่งตัวอย่างไปยังห้องปฏิบัติการอย่างปลอดภัยตามหลัก Biosafety และ Biosecurity ผชช. วิไล ลินจงสุบงกช 2140
11 โครงการฟาร์มปลอดโรคพีอาร์อาร์เอส (PRRS) Administrator 5504
12 การตรวจวินิจฉัยและชันสูตรโรคไข้หวัดนก กลุ่มไวรัสวิทยา 10543
13 การตรวจวินิจฉัยและชันสูตรโรคในผึ้ง Administrator 6020
14 การตรวจวินิจฉัยและชันสูตรโรคปาก-เท้าเปื่อย Administrator 8234
15 ข้อแนะนำการเก็บ-จัดส่งตัวอย่างตรวจทางห้องปฏิบัติการ Administrator 30687
16 การตรวจวินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์น้ำ Administrator 6876
17 ห้องปฏิบัติการโรคพิษสุนัขบ้า Administrator 9877
18 ห้องปฏิบัติการเลปโตสไปโรสิส Administrator 7150
19 ห้องปฏิบัติการชีวเคมี-พิษวิทยา Administrator 8801
20 ห้องปฏิบัติการอิมมูน-ซีรัมวิทยา Administrator 9323
 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>
Page 1 of 2

| หน้าแรก| ข้อมูลองค์กร| บริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหาร| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English| eJournal| Sitemap|
Home บริการ การชันสูตรโรคสัตว์ทางห้องปฏิบัติการ