เมนูย่อย

หน้าแรก บริการ การชันสูตรโรคสัตว์ทางห้องปฏิบัติการ

การชันสูตรโรคสัตว์ทางห้องปฏิบัติการ

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 OIE Reference Laboratory (กำลังปรับปรุง) Administrator 642
2 แบบฟอร์มขอใช้ห้องปฏิบัติการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับ 3 (BSL3) Administrator 191
3 หลักเกณฑ์การควมคุม กำกับ และดูแลการตรวจวิเคราะห์เชื้อแซลโมเนลลาจากฟาร์มสัตวัปีก Administrator 547
4 การตรวจระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคพิษสุนัขบ้า-Rabies Serological Test Administrator 2110
5 คู่มือห้องปฏิบัติการ โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร กลุ่มไวรัสวิทยา 1204
6 Protocol Sample Submission to Laboratory for Brucellosis via International Airline Dr.Monaya Ekgatat 679
7 การเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจอัตลักษณ์และอณูนิติวิทยาศาสตร์ทางสัตว์ นายสัตวแพทย์ ดร. ณชัย ศราธพันธุ์ 1592
8 ร่างข้อกำหนดการเก็บค่าบริการทางวิชาการ กลุ่มบริหารจัดการสุขภาพสัตว์ 4904
9 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติและศูนย์วิจัย-พัฒนาการสัตวแพทย์พร้อมตรวจวินิจฉัยไข้หวัดนกสายพันธุ์ H7N9 กลุ่มไวรัสวิทยา 4753
10 ประกาศเรื่องกำหนดเวลาการรับตัวอย่าง ฝ่ายบริหารทั่วไป 6926
11 วิธีเก็บตัวอย่าง การบรรจุตัวอย่างและการจัดส่งตัวอย่างไปยังห้องปฏิบัติการอย่างปลอดภัยตามหลัก Biosafety และ Biosecurity ผชช. วิไล ลินจงสุบงกช 2191
12 โครงการฟาร์มปลอดโรคพีอาร์อาร์เอส (PRRS) Administrator 5554
13 การตรวจวินิจฉัยและชันสูตรโรคไข้หวัดนก กลุ่มไวรัสวิทยา 10752
14 การตรวจวินิจฉัยและชันสูตรโรคในผึ้ง Administrator 6175
15 การตรวจวินิจฉัยและชันสูตรโรคปาก-เท้าเปื่อย Administrator 8585
16 ข้อแนะนำการเก็บ-จัดส่งตัวอย่างตรวจทางห้องปฏิบัติการ Administrator 32413
17 การตรวจวินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์น้ำ Administrator 6962
18 ห้องปฏิบัติการโรคพิษสุนัขบ้า Administrator 10521
19 ห้องปฏิบัติการเลปโตสไปโรสิส Administrator 7272
20 ห้องปฏิบัติการชีวเคมี-พิษวิทยา Administrator 8978
 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>
Page 1 of 2

| หน้าแรก| ข้อมูลองค์กร| บริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหาร| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English| eJournal| Sitemap|
Home บริการ การชันสูตรโรคสัตว์ทางห้องปฏิบัติการ