เมนูย่อย

หน้าแรก องค์ความรู้ เอกสารวิชาการ

เอกสารวิชาการ

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
21 บทคัดย่อผลงานวิจัยและวิชาการงานประชุมวิชาการปศุสัตว์แห่งชาติ ปี 2557 คณะกรรมการ 873
22 The proceeding of The 3rd Thailand-Japan Joint Conference on Animal Health 2014 คณะกรรมการ 724
23 หลักการเขียนโครงการวิจัยสำหรับนักวิจัยและนักวิชาการกรมปศุสัตว์ กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ 913
24 คู่มือการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจอัตลักษณ์และอณูนิติวิทยาศาสตร์ทางสัตว์ นายสัตวแพทย์ ดร. ณชัย ศราธพันธู์ 886
25 โรคไวรัสระบบทางเดินหายใจในสุกรที่สำคัญทางเศรษฐกิจและการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ สพ.ญ.ดร.สุจิรา ปาจริยานนท์ 1038
26 จระเข้ : โรคและการป้องกัน นายสัตวแพทย์นพพร โต็ะมี - สัตวแพทย์หญิงจันทรา วัฒน์เมธานนท์ 1152
27 วัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ และยาที่ห้ามใช้ในการเลี้ยงสัตว์ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 1344
28 แผนแม่บทด้านการปศุสัตว์ไทย พ.ศ. 2556 - 2565 กองแผนงาน กรมปศุสัตว์ 861
29 จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2555 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1005
30 โรคสัตว์สู่คนที่ควรรู้ (นักวิชาการ) 2 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3569
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 Next > End >>
Page 3 of 6

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home องค์ความรู้ เอกสารวิชาการ