เมนูย่อย

หน้าแรก พัฒนาองค์กร ข่าวสาร ISO 9001

ข่าวสาร ISO 9001

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 การตรวจประเมินเพื่อต่ออายุและขอขยายขอบข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 9001:2015 Administrator 698
2 ตรวจติดตามหลังการรับรอง ISO 9001:2015 ครั้งที่ 2 Administrator 593
3 ตรวจติดตามหลังรับรอง ISO 9001:2015 ครั้งที่ 1 Administrator 687
4 การฝึกอบรมข้อกำหนด-การตรวจติดตามคุณภาพภายใน ISO 9001:2015 Administrator 518
5 การฝึกอบรมการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ISO 9001:2015 Administrator 877
6 เจ้าหน้าที่สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ศึกษาดูงานพัสดุในระบบ ISO 9001 Administrator 1046
7 ตรวจประเมินเพื่อรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ขั้นสุดท้าย Administrator 1318
8 กิจกรรมการจัดการความรู้ ISO 9001 เรื่องการเขียนรายงานการฝึกอบรม Administrator 1441
9 การตรวจประเมินเพื่อการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ครั้งที่ 1 Administrator 1482
10 การเตรียมความพร้อมเพื่อปรับเปลี่ยน ISO 9001:2008 เป็น ISO 9001:2015 Administrator 3954
11 การตรวจติดตามผลการรับรองระบบ ISO 9001 ครั้งที่ 1/2558 Administrator 1234
12 พิธีมอบใบรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 Administrator 1038
13 การอบรมหลักสูตร ISO 9001 : Internal audit Administrator 1277
14 การประชุมฝึกอบรมเรื่องบทนำและการประยุกต์ใช้ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 9001:2008 Administrator 1089
15 On the Job Training หลักสูตรการตรวจติดตามคุณภาพภายในระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 Administrator 1159
16 การประชุมการตรวจติดตามคุณภาพภายในตามข้อกำหนค ISO 9001:2008 Administrator 1670
17 การอบรมข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 Administrator 2042
 

| หน้าแรก| ข้อมูลองค์กร| บริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหาร| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English| eJournal| Sitemap|
Home พัฒนาองค์กร ข่าวสาร ISO 9001