เมนูย่อย

หน้าแรก พัฒนาองค์กร ข่าวสาร ISO 17025

ข่าวสาร ISO 17025

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 การอบรมหลักสูตร ข้อกำหนด ISO/EC 17025 : 2017 Administrator 328
2 การตรวจประเมินเพื่อต่ออายุและขอขยายขอบข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 Administrator 569
3 ศูนย์ทดสอบฯ ชีววัตถุสำหรับสัตว์ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 Administrator 1133
4 การฝึกอบรมหลักสูตรข้อกำหนด ISO/IEC 17025:2017 และการเตรียมความพร้อมเพื่อปรับเปลี่ยนเป็นเวอร์ชั่นใหม่ ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี 3624
5 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Proficiency Test Panel Provider according to ISO 17043 / ISO 13528 Principles Administrator 1042
6 การฝึกอบรมหลักสูตรการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ISO/IEC 17025:2005 Administrator 1900
7 การฝึกอบรมข้อกำหนด ISO/IEC 17025:2005 สำหรับผู้เริ่มต้น ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี 1584
8 ประชุมพบลูกค้าประจำปี พ.ศ. 2558 Administrator 1236
9 การอบรมการตรวจสอบความถูกต้องของวิธีทดสอบทางจุลชีววิทยา Administrator 1785
10 การฝึกอบรมการควบคุมคุณภาพห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี 1825
11 การประชุมการให้บริการลูกค้า ปี 2557 ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี 1679
12 การตรวจประเมินเพื่อต่ออายุและขอขยายขอบข่ายตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี 1156
13 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติได้รับรางวัลความเป็นเลิศด้านคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข Administrator 1102
14 การฝึกอบรมหลักสูตรการติดตามคุณภาพภายใน ISO/IEC 17025:2005 ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี 1320
15 การฝึกอบรมหลักสูตรการทวนสอบผลการสอบเทียบเครื่องมือวัด ISO/IEC 17025:2005 ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี 1751
16 การฝึกอบรมหลักสูตรการตรวจติดตามคุณภาพภายใน สำหรับ ISO/IEC 17025:2005 ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี 3044
17 ฝึกอบรมหลักสูตร “ข้อกำหนด ISO/IEC 17025:2005 ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี 1887
18 พิธีมอบใบรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO 17025 กลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ 1023
19 อบรม ISO 17025 : Internal audit กลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ 3976
 

| หน้าแรก| ข้อมูลองค์กร| บริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหาร| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English| eJournal| Sitemap|
Home พัฒนาองค์กร ข่าวสาร ISO 17025