เมนูย่อย

หน้าแรก บริหาร กฏหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง คำสั่ง

คำสั่ง

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 # คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 270/2559 ลงวันที่ 5 เมษายน 2559 เรื่อง มอบอำนาจหัวหน้าหน่วยงานสังกัดส่วนกลาง และหัวหน้าหน่วยงานสังกัดส่วนกลางแต่มีสำนักงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ Administrator 803
2 # มาตรการประหยัดพลังงานของกรมปศุสัตว์ Administrator 1535
3 # คำสั่งกรมปศุสัตว์ที่ 1064/2558+1065/2558 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2558 เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้ช่วยอธิบดีกรมปศุสัตว์ และมอบอำนาจในการสั่งการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ Administrator 479
4 # คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 749/2558 ลงวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2558 เรื่อง มอบอำนาจให้หัวหน้าหน่วยงานสังกัดส่วนกลาง แต่มีสำนักงานตั้งอยู่ในภูมิภาค ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ Administrator 920
5 # คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 713/2558 เรื่อง มอบอำนาจหัวหน้าหน่วยงานสังกัดส่วนกลาง และหัวหน้าหน่วยงานสังกัดส่วนกลางแต่มีสำนักงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงวันที่ 11 กันยายน 2558 Administrator 1251
6 # คำสั่งกรมปศุสัตว์ที่ 38/2558 เรื่องกำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ฯ Administrator 421
7 # การกำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ คำสั่งที่ 96/2557 ลงวันที่ 30 ม.ค. 57 Administrator 695
8 # กำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ คำสั่งที่ 251/2556 ลงวันที่ 19 มี.ค. 56 Administrator 859
9 # คำสั่งกรมปศุสัตว์มอบอำนาจหัวหน้าส่วนราชการ พ.ศ.2555 Administrator 1001
10 # คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 170/2555 เรื่อง มอบอำนาจให้หัวหน้าหน่วยงานสังกัดส่วนกลาง แต่มีสำนักงานตั้งอยู่ในภูมิภาค ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ Administrator 1095
11 # คณะทำงานพัฒนาระบบเทคโนโลยี Administrator 1783
 

| หน้าแรก| ข้อมูลองค์กร| บริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหาร| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English| eJournal| Sitemap|