เมนูย่อย

หน้าแรก องค์ความรู้ What is your diagnosis ? What is your diagnosis ? 2557 - มิถุนายน

What is your diagnosis ? 2557 - มิถุนายน

กลุ่มพยาธิวิทยา สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ : Pathology section, National Institute of Animal Health

ประวัติ
หงส์ขาว เพศเมีย อายุ 4 ปี เลี้ยงปล่อยทั่วไปในบริเวณบ้าน ตายไม่ทราบสาเหตุ
บริเวณบ้านเลี้ยงทั้งหมด 6 ตัว ตัวอื่นๆ อาการปกติดี


Necropsy report
State of carcass: Fresh
Body condition score: 4/5
Macroscopic finding: Small ovary, kidney swelling, reddish intestine and diarrhea
Microscopic finding: พบลักษณะดังภาพPic1: H&E stain, 40X
|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home องค์ความรู้ What is your diagnosis ? What is your diagnosis ? 2557 - มิถุนายน