เมนูย่อย

หน้าแรก บริหารจัดการ พนักงานราชการ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา สังกัดฝ่ายบริหารทั่วไป สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ สอบวันที่ 28 พฤษภาคม 2557

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home บริหารจัดการ พนักงานราชการ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป