เมนูย่อย

หน้าแรก บริหารจัดการ เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน ประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ CDC

ประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ CDC

นายสัตวแพทย์ปรีชา วงษ์วิจารณ์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหารและนักวิชาการ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ไปประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ประเทศสหรัฐอเมริกา คือ Toni Whistler, Beth A. Arthington-Skaggs และ Celine H. Taboy เพื่อปรึกษาหารือด้านความร่วมมือในโครงการวิจัยและความช่วยเหลือทางด้านวิชาการ ณ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2557|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home บริหารจัดการ เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน ประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ CDC