เมนูย่อย

หน้าแรก บริหารจัดการ เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน ผอ.สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติประชุมศูนย์อ้างอิงโรคปาก-เท้าเปื่อยฯ

ผอ.สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติประชุมศูนย์อ้างอิงโรคปาก-เท้าเปื่อยฯ

เมื่อวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2556 นายสัตวแพทย์ปรีชา วงษ์วิจารณ์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ และคณะ ประชุมสรุปผลการดำเนินงานและแผนงาน รวมทั้งเยี่ยมชมศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา หน่วยงานในสังกัดสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ โดยมีสัตวแพทย์หญิงสมใจ กมลศิริพิชัยกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยโรคปากและเท้าเปื่อยและผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมคณะให้การต้อนรับ ต่อจากนั้นได้นำเยี่ยมชมการดำเนินงานต่างๆ เพื่อให้นายสัตวแพทย์และนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่บรรจุเข้ารับราชการใหม่ได้เรียนรู้งานด้านการตรวจวินิจฉัยโรคปากและเท้าเปื่อยในสัตว์ซึ่งเป็นภารกิจหลักสำคัญอย่างหนึ่งในฐานะเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงขององค์กรโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) ด้านตรวจวินิจฉัยโรคปากและเท้าเปื่อยในสัตว์


01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home บริหารจัดการ เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน ผอ.สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติประชุมศูนย์อ้างอิงโรคปาก-เท้าเปื่อยฯ